Alle klantgegevens binnen handbereik

Vul één keer de gegevens van een bedrijf of een contact in, daarna nooit meer. Geef een btw-nummer in en Trends Top zorgt automatisch voor aanvullende financiële informatie. Teamleader werkt zo efficiënt dat jouw mensen er ook graag mee zullen werken! 

Volg de klant door het verkooptraject

Hoe efficiënter je het verkoopproces organiseert, hoe meer omzet je maakt. Teamleader helpt je het verkooptraject strakker op te volgen. Haal het maximale potentieel uit een lead. Volg je medewerkers op en motiveer ze via Teamleader om de gestelde doelen te behalen.

De juiste factuur op het juiste moment

Verlies geen tijd met facturatie. Teamleader brengt alle nodige informatie samen en verstuurt facturen - elektronisch of via de post. Een tijdige en correcte factuur heeft een positieve invloed op de cashflow van je bedrijf. Volg in Teamleader de status van de betalingen op en grijp zo tijdig in.

Duidelijke stand van zaken voor ieder project

Maak optimaal gebruik van de capaciteit en expertise die je in huis hebt. Plan projecten en wijs taken toe aan de juiste medewerkers. Volg het verloop van een project nauwkeurig op. Heldere rapportering laat je toe kort op de bal te spelen en ieder project op tijd en binnen budget op te leveren.